Fəsilə: Apocynaceae - Kəndirçiçəklilər print

Hər iki yarımkürənin tropik ölkələrində yayılan 180-dan çox cinsə aid 2000-dən çox növü var. Azərbaycanda 3 cinsin növlərinə rast gəlinir ki, onlardan biri (Nerium) kulturadadır. Çiçəkləri müntəzəm, ikicinsli olub, 5 üzvlüdür. Ot və kol bitkiləridir. 

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.