Fəsilə: Betulaceae - Tozağacıçiçəklilər print

Fəsilənin nümayəndələri ağac və kollardır. Azərbaycanda 2 cinsi vardır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.