Fəsilə: Sambucaceae - Kəndəlaşkimilər print

Şərqi Asiya və Şimali Amerikanın şərq hissəsində, Şərqi Afrika, Avstraliya və Tasmaniyada 1 cins üzrə 28 növü yayılmışdır.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.