Fəsilə: Haloragaceae - Filqiləkimilər print

Dünyanın əksər ölkələrində, xüsusən Cənub yarımkürəsində yayılan 10 cins üzrə 100-dən çox növü var. Avstraliyada növ sayı daha çoxdur. Qafqazda və Azərbaycanda 1 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.