Fəsilə: Trapaceae - Sufındığıkimilər print

Avroasiya və Afrikada mülayim qurşaqdan tropiklərə qədər yayılan 1 cins üzrə 30-a qədər növü var. Bu cinsə  Azərbaycan florasında da rast gəlinir.

  • Cins: Trapa - Sufındığı

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.