Fəsilə: Parnassiaceae - Ağtərəkimilər print

Dünyada və Azərbaycanda yayılan 1 cinsi var.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.