Fəsilə: Empetraceae - Şümrəkçiçəklilər print

Şimal yarımkürəsinin mülayim iqlimli ölkələrində 3 cinsə aid 21 növü vardır. Azərbaycanda 1 cins üzrə 1 növə rast gəlinir.

İstifadə olunmuş ədəbiyyat siyahısı:

1. Aydın Əsgərov. Azərbaycanın bitki aləmi. Bakı: TEAS Press, 2016. - 444 s.