Cins: Convallaria - İnciçiçəyi + print

Dünyanın mülayim və soyuq iqlimə malik əksər ölkələrində yayılan 1 növünə Qafqaz və Azərbaycanda da rast gəlinir.