Növ: Hablitzia tamnoides print

Bu növə Azərbaycanın əksər meşəli rayonlarında, aşağı və orta dağ qurşağında meşənin tala yerlərində, çay sahillərində rast gəlinir. Çoxillik, sürünən gövdəli meşə bitkisidir.