Cins: Atraphaxis - Dəvəqıran print

Avroasiya və Şimali Amerikada 18 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 4 növə rast gəlinir. Növlərin təyinində çiçəkyanlığının əlamətləri, erkəkcik və dişiciklərin sayı əsas götürülür. Dekorativ bitki kimi quraq rayonların yaşıllaşdırılmasında faydalıdır.