Cins: Malvella - Köməci print

Aralıq dənizi ölkələrində yayılan monotip cinsdir. Azərbaycanda – Qobustan, Kür-Araz ovalığı, Kiçik Qafqazın cənubu, Naxçıvan, Talışda ovalıq və aşağı dağ qurşağında quraq-gilli yamaclarda, əkinlərdə, bağ və bostanlarda yayılıb. Fəsilənin digər cinslərindən ləçəyinin yuxarı hissəsində oyuğun olmaması və meyvəsinin şişkin olması ilə seçilir.