Cins: Rhynchocorys - Xortumçiçək print

İtaliyadan İrana qədər və Qafqazda 4 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 3 növü var. Böyük və Kiçik Qafqaz, Naxçıvan və Talışda arandan subalp qurşağadək (2000 m) meşə və kolluqlarda, çəmənlərdə, bəzən əkinlərdə və zibilli yerlərdə yayılmışdır. Yarpaqları bütöv olub, kənarı dişiciklidir. Tacı sarı, 2 dodaqlıdır. Erkəkciyi 4 ədəddir. Qutucuğu ovalşəkillidir. Birillik bitkidir.