Cins: Scleranthus - Sərtək print

Avroasiya, Afrika və Avstraliyada 10 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 3 növə rast gəlinir. Onlara Azərbaycanın əksər rayonlarında, arandan subalp qurşağadək quraq daşlı-qayalı yerlərdə, çay və yol kənarlarında təsadüf olunur. Növlərin təyinində kasacığın ölçüləri və əlamətlərindən istifadə olunur.