Cins: Eclipta - Eklipta print

Cənubi Amerika və Avstraliyanın tropik və subtropiklərində və Qafqazda 4 növü yayılmışdır. Azərbaycanda 1 növü var.